Afilierea la Federația Română de Sambo

FR SAMBO

Acte necesare pentru afilierea la

Federația Română de Sambo

  • ·Cerere de afiliere tip; ·
  •  Act constitutiv și Statut –autentificate sau atestate;
  • Copie legalizată  Hotărâre Judecatorească definitivă și irevocabilă;
  • Copie legalizată  Certificat de înscriere a persoanei juridice fara scop  patrimonial  ;
  • Dovadă de spatiu –contract de comodat-copie xerox;
  • Dovadă de patrimoniu-extras cont-copie xerox;
  • Copie legalizată Certificat de Identitate Sportiva;
  • Copie legalizată Certificat de inregistrare la Registrul Comertului;
  • Copie xerox chitanță -dovada achitarii taxei de afiliere  – 200 Ron.