Invitatie de participare –   “Acord cadru servicii  cazare si masa, pensiune completa in baza sportiva” pentru 2023

Stiri

Federația Română de sambo

Nr. 1  din 19.12.2022

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

  

     Federatia Romana de Sambo organizeaza procedura simplificata proprie avand ca obiect  “Acord cadru servicii  cazare si masa, pensiune completa in baza sportiva” pentru 2023.

Invitam toti operatorii economici care corespund cerintelor solicitate prin “Documentatia de atribuire”, interesati de depunerea unei oferte sa transmita la sediul Federatiei Romane de Sambo din str. Vasile Conta nr. 16 sector 2, Bucuresti, oferta pentru “servicii  cazare si masa in baza sportiva 2023”, conform cerintelor Documentatiei de atribuire.

Denumire contract: Acord cadru Servicii de  cazare si masa, pensiune completa, in baza sportiva pentru anul 2023.

Cod CPV:92620000-3 Servicii privind activitatile sportive

Moneda in care se transmite oferta de pret: lei.

Descriere contract/acord cadru:  Servicii de cazare si masa exclusiv pentru lotul national in baza sportiva dotata cu : 1. sala de antrenament cu suprafata de 90 mp, inaltime 5m dotata cu:-spatiu de antrenament conform cerintelor tehnice ale FR Sambo;

-spalieri, perechi de garouri,  perne de perete,  suporti saci de box,  franghii,  saltele de gimnastica, videoproiector cu ecran,  aparat aer conditionat;

  1. vestiare, grupuri sanitare.
  2. Spatii de cazare si mobilier, aparat aer conditionat.
  3. Sala de mese dotata cu mobilier de bucatarie si accesorii: cuptor, microunde,plita electrica cu inductie, frigider, vesela si tacamuri.

5.Serviciul de laundry (spalatorie- uscatorie dotat cu:  masini de spalat, uscatoare de rufe).

6.Acees la sauna si bazin de recuperare <<Jakuzi>>.

7.Acces la terenul de fotbal.

8.Fizioterapie (Tecar, laser, ultrasunete, crioterapie,vacuum,electroterapie etc)

9.Servicii transport (microbuz)

Tipul contractului:servicii cuprinse in Anexa nr.2 la Legea 98/2016.

Tip de finantare: alocatie de la bugetul de stat.

Limba in care se redacteaza oferta precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana;

Adresa la care se transmit ofertele: sediul Federatiei Romane de Sambo : str. Vasile Conta,16 Bucuresti sau info@frsambo.ro.

Program: Luni-Joi intre orele 08:00-16:00; Vineri intre orele 08:00-14:00.

Data limita pentru depunerea ofertei:30.12.2022, ora 12:00.

Data limita pentru deschiderea ofertei: 30.12.2022, ora 12:30.

Modul de obtinere a documentatiei  de atribuire: in maximum 24 de ore de la primirea unei solicitari scrise (fax, email,posta etc.) adresata Departamentului Achizitii Publice din cadrul Federatiei Romane de Sambo;

Perioada de valabilitate a ofertei:10 zile.

Oferta va fi depusa in plic sigilat, cu stampila ofertantului si cu mentiunea “ A nu se deschide inainte de data 30.12.2022 orele 12.30”, la sediul Federatiei Romane de Sambo din str. Vasile Conta, nr.16, sector 2, Bucuresti.

Criterii de calificare: Conform Documentatiei de atribuire.

Criteriul atribuire “cel mai bun raport calitate-pret” in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire.

Garantia de participare: nu se solicita.

Rezultatul procedurii urmeaza a fi comunicat in scris in termen de maximum 3 (trei) zile de la aprobarea Raportului procedurii.

Contestatiile privind procedura de atribuire a “Acord cadru servicii cazare si masa, pensiune completa, in baza sportiva 2022” se vor solutiona conform Legii101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoana de contact – Ana-Maria GASCA, telefon:0765450414; fax: 0372891053, email: info@frsambo.ro.