INVITATIE DE PARTICIPARE – procedura simplificata proprie avand ca obiect  “Acord cadru servicii  cazare si masa, pensiune completa in baza sportiva” pentru 2024.

Stiri

Federația Română de Sambo

Nr.1  din 20.12.2023

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  

Federația Română de Sambo organizează procedura simplificată proprie având ca obiect  “Acord cadru servicii  cazare și masa, pensiune completa în baza sportiva” pentru 2024.

Invităm toți operatorii economici care corespund cerințelor solicitate prin “Documentația de atribuire”, interesați de depunerea unei oferte să transmită la sediul Federației Române de Sambo din str. Vasile Conta nr. 16 sector 2, București, oferta pentru “servicii  cazare și masa în baza sportiva 2024”, conform cerințelor Documentației de atribuire.

Denumire contract: Acord cadru Servicii de  cazare și masa, pensiune completă, în baza sportivă pentru anul 2024.

Cod CPV:92620000-3 Servicii privind activitățile sportive

Moneda în care se transmite oferta de preț: lei.

Descriere contract/acord cadru:  Servicii de cazare și masa exclusiv pentru lotul național în baza sportivă dotată cu :

 1. sală de antrenament cu suprafață de 90 mp, înălțime 5m dotata cu:
  – spațiu de antrenament conform cerințelor tehnice ale FR Sambo;
  – spalieri, perechi de garouri, perne de perete,  suporți saci de box,  frânghii,  saltele de gimnastică, videoproiector cu ecran,  aparat aer condiționat;
 2. vestiare, grupuri sanitare.
 3. Spații de cazare și mobilier,  aparat aer condiționat.
 4. Sală de mese dotată cu mobilier de bucătărie și accesorii: cuptor, microunde, plită electrică cu inducție, frigider, vesela și tacâmuri.
 5. Serviciul de laundry (spălătorie- uscătorie dotat cu: mașini de spălat, uscătoare de rufe).
 6. Acces la sauna și bazin de recuperare << Jacuzzi>>.
 7. Acces la terenul de fotbal.
 8. Fizioterapie (TECAR, laser, ultrasunete, crioterapie, vacuum, electroterapie etc)
 9. Servicii transport (microbuz)

Tipul contractului: servicii cuprinse în Anexa nr. 2 la Legea 98/2016.

Tip de finanțare: alocație de la bugetul de stat.

Limba în care se redactează oferta precum și documentele care însoțesc oferta, vor fi elaborate în limba romana;

Adresa la care se transmit ofertele: sediul Federației Române de Sambo : str. Vasile Conta, nr. 16 București sau info@frsambo.ro.

Program: Luni-Joi între orele 08:00-16:00; Vineri între orele 08:00-14:00.

Data limită pentru depunerea ofertei:    29.12.2023, ora 12:00.

Data limită pentru deschiderea ofertei: 29.12.2023, ora 12:30.

Modul de obținere a documentației  de atribuire: în maximum 24 de ore de la primirea unei solicitări scrise (fax, email, poșta etc.) adresată Departamentului Achiziții Publice din cadrul Federației Române de Sambo;

Perioada de valabilitate a ofertei: 10 zile.

Oferta va fi depusa în plic sigilat, cu ștampila ofertantului și cu mențiunea “A nu se deschide înainte de data 29.12.2023, orele 12.30”, la sediul Federației Române de Sambo din str. Vasile Conta, nr.16, sector 2, București.

Criterii de calificare: Conform Documentației de atribuire.

Criteriul atribuire “cel mai bun raport calitate-preț” în condițiile respectării cerințelor documentației de atribuire.

Garanția de participare: nu se solicita.

Rezultatul procedurii urmează a fi comunicat în scris în termen de maximum 3 (trei) zile de la aprobarea Raportului procedurii.

Contestațiile privind procedura de atribuire a “Acord cadru servicii cazare și masa, pensiune completa, în baza sportiva 2022” se vor soluționa conform Legii 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

 

Persoana de contact – Ana-Maria GASCA, telefon: 0765450414; fax: 0372891053, email: info@frsambo.ro.